«Den gløymde sakprosaen»

Hvert år kommer det ut en mengde bøker i Norge, men bare et lite utvalg av disse blir anmeldt i pressen. I siste utgave av Dag og Tid, 6. Februar, ytrer avisen et ønske om å gjøre noe med dette. Dag og Tid skal anmelde ti bøker I den svært vide kategorien generell sakprosa. «Kriteria for utvalet er at bøkene er norske og at dei har fått lite merksemd,» skriver avisen.

Diskutér på facebook