Yssen vs. Valla: Angrepets og unnskyldningens retorikk

Årets første retorikkseminar ved Universitetet i Oslo er ved Jens Kjeldsen (Universitetet i Bergen).  «Angrepets og unnskyldningens retorikk» er tittelen på seminaret, og temaet er Ingunn Yssens karakterangrep og Gerd Liv Vallas apologi.

Tidspunkt: Mandag 26. januar kl. 12.15-13.30,
Sted: Undervisningsrom 3, Georg Sverdrups hus, Blindern i Oslo

Vel møtt!

Diskutér på facebook