Godt nytt år ønskes alle sakprosabloggens lesere!

7. februar skal Anna Gustafsson forsvare sin avhandling om 1700-tallspamfletter ved Lunds Universitet. Tittel på avhandlingen er Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet.. Les mer om avhandlingen på universitetets sider. Opponent på avhandlingen er Kjell Lars Berge fra Universitetet i Oslo.

14. februar blir den samme Kjell Lars Berge æresdoktor ved Örebro universitet blant annet for sin innsats for nordisk sakprosaforskning. I sin tiltredelsesforelesning skal han snakke om det nordiske sakprosa-forskningssamarbeidet.

Diskutér på facebook