Anmeldelser av Tekst og Historie

Boka Tekst og Historie, som kom ut på Universitetsforlaget tidligere i høst, har blitt svært godt mottatt. «Tekst og Historie er ikkje til å kome utanom for dei fleste som er interesserte i å skjøne betre kva for ein plass og kva funksjonar tekstar har i den historiske utviklinga.» Slik innledet Bjørn Kvalsvik Nicolaysen sin anmeldelse i Dag og Tid 24. oktober. I går ble boka anmeldt av Geir Kjell Andersland i Bergens Tidende, som kaller den «et oppkomme av kunnskap om kulturhistorie og litteratursosiologi, språkhistorie og språkvitenskap, politikk og retorikk.»

Les hele anmeldelsen i Bergens Tidende.
Les hele anmldelsen i Dag og Tid.

Diskutér på facebook