Gjesteforelesning med Anna-Malin Karlsson

Vox, nasjonalt senter for læring i arbeidslivet, arrangerer gjesteforelesning med professor Anna-Malin Karlsson, professor ved Institutionen för nordiska språk ved Stockholms universitet.

Tid: 19. november, kl 13.00-15.00
Sted: Auditoriet på Vox, Skullerud i Oslo.
Påmeldig til Kaja Winsnes på e-post: kaja.winsnes[at]vox.no

Karlssons forskningsfelt er blant annet knyttet til tekst- og diskursanalyse, multimodalitet og etnografisk skriftbruksforskning, og fra 2002 til 2004 ledet hun prosjektet «Skriftbruk i arbetslivet». Dette var et treårig forskningsprosjekt der Karlsson og hennes medarbeidere fulgte ansatte innen ulike bransjer én arbeidsdag og kartla hvor, hvordan og hvorfor de bruker tekst.

Prosjektet hadde som mål å «beskriva det skrivande och läsande som ingår i arbetsdagen i en rad vanliga yrken i samhället. Vi gjorde bland annat fallstudier inom vården, byggnadssektorn och handeln. Beskrivningen utgick dels från observationer av arbetet och arbetsplatsen, dels från analyser av de texter vi mötte.» En rekke spennende artikler er resultat av prosjektet, og de finnes på Skriftbruk i arbetslivets hjemmeside.

Diskutér på facebook