Heldagsseminar i Praktisk retorikk Ved UiO.

Heldagsseminar i Praktisk retorikk ved professor Anders Sigrell, i samarbeid med Forskergruppa for tekst og retorikk ved ILN og Karl Henrik Flyum, ILS.

Tid: fredag 31. oktober, kl 10.oo – 15.00
Sted: Auditorium 364, Helga Engs hus, Blindern, Oslo

Påmelding innen 17. oktober til k.h.flyum@nullils.uio.no
Vær rask – det er bare 24 plasser på kurset!

Anders Sigrell er professor i retorikk ved Enheten för medier, kommunikation och journalistik (MKJ) ved Lunds universitet, og sier følgende om seminaret:

Retorik bestämdes av Aristoles som en techné, alltså både en konst och en vetenskap. I dagens akademi får detta till följd att den rent praktiska sidan av retorikundervisning, dom retoriska øvingarna, ses som ett centralt inslag på många retorikkurser. Hur gör man för att låta det kommunikativa mötet bli en del av dagens retorikundervisning?

Heldagsseminariet blandar teoretiska insikter från retorikens långa tradition för praktisk undervisning, med, såklart!, ett antal övningar. En central del av seminariet handlar om redskap för att själv och framför allt tillsammans med andra reflektera över den praktiska retorikens villkor och utfall.?

Diskutér på facebook