Samarbeid mellom Akershus fylkeskommune og sakprosamiljøet ved UiO

 

I forbindelse med Kvalitetsundersøkelsen 2009 for videregående skoler i Akershus, er sakprosamiljøet ved UiO engasjert for å bistå i Akershus Fylkeskommunes arbeid. Undersøkelsen inngår i et større prosjekt knyttet til kvalitetsutvikling i fylkeskommunens skoler som kalles «Kvalitetskartet», og arbeidet ledes av Tor Freyr ved sentraladministrasjonen. Les om prosjektet.

Sakprosamiljøets bidrag knytter seg først og fremst til den språklige utformingen av selve undersøkelsen, i tillegg til å omfatte revisjon av nettsider og annet materiell. I løpet av høsten vil nettsidene også presentere en artikkel om kvalitetsbegrepet og språklige utfordringer skrevet av forskningsassistent Eivind Løvdal.  Det er tredje året sakprosamiljøet bidrar til dette prosjektet, og arbeidet ledes av professor Johan L. Tønnesson, assistert av masterstudent Eivind Løvdal.

Diskutér på facebook