Sakprosa er ingen budsjettvinner

Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2009, og i forkant kunne vi blant annet lese om økningen i bevilgning til innkjøpsordningen for sakprosa; denne mener mange er altfor slapp!

Kjell Lars Berge, professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier på Universitetet i Oslo, mener at feilen ligger i begrunnelsen for litteraturpolitikken: heller enn å gi kunnskap til folket, er målet å gi penger til sakprosa fordi det gis penger til kunst. Dette er kompensasjon, ikke politikk, mener Berge.

Jørgen Lorentzen, leder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), sier det er bra at Kunnskapsdepartementet øker bevilgningene til innkjøpsordningen for sakprosa, og han regner med at dette er en begynnelse på en større økning. Både Lorentzen og Berge framhever som noe av det mest skuffende ved statsbudsjettet, den manglende satsningen på læremidler. «Her hadde vi regnet med at departementet ville se det store behovet, men ble altså skuffet, » sier Jørgen Lorentzen.

Her finner du Statsbudsjettet for 2009.

Diskutér på facebook