Nå kommer skrivesenteret!

 

I flere år har skriveforskere og skriveutdannere i hele Norge arbeidet for å få opprettet et nasjonalt senter som kan drive forskning og utviklingsarbeid. I Regjeringens stortingsmelding 23 (2007-2008) Språk bygger broer, slås det fast at et slikt senter skal opprettes. Det samme bekreftes i forslaget til statsbudsjett for 2009.

Det har vært full enighet om en nasjonal samarbeidsmodell hvor senterets hovedkvarter plasseres i Trondheim, nærmere bestemt ved Høgskolen i Sør-Trøndelag. Alt tyder på at dette nå vil bli Regjeringens opplegg. Torsdag 25. september troppet representanter for skriveforskningsmiljøene i Stavanger, Bergen, Trondheim og Oslo opp hos statsråd Tora Aasland og statssekretær Jens Revold i Kunnskapsdepartementet. De blide smilene på bildet bekrefter en felles forståelse av at arbeidet med skrivesenteret er kommet på skinner.

Fra venstre: Professor Lars Sigfred Evensen, NTNU, Trondheim; professor Olga Dysthe, Universitetet i Bergen; professor Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo; statsråd Tora Aasland og statssekretær Jens Revold, Kunnskapsdepartementet og professor ved Universitetet i Stavanger (Lesesenteret), Ragnvald Thygesen.

Diskutér på facebook