Forelesning om tekstkultur ved UiO på onsdag.

Forskergruppen TransActions inviterer til åpen forelesning med Jay Lemke fra University of Michigan. Jay Lemke er kjent for for sine arbeider med nye læringsteknologier, multimedia-semiotikk og diskursanalyse. Forelesningen utforsker tekstkulturer som kulturelle systemer og teknologiske praksiser, og ser på individuell og kollektiv identitet knyttet til ulike media.

Tittel: Transmedia Literacy and Identity Development: Markets vs. Communities
Tidspunkt: Onsdag 8. oktober, kl. 12.15 – 13.00
Sted: Auditorium 2, Helga Engs hus, Blindern, Oslo

Les invitasjonen.

Diskutér på facebook