Giske gir mer til sakprosa

Innkjøpsordningen for sakprosa får mer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009, noe som vil gi en økning fra 50 til 70 årlige utgivelser i tusen eksemplarer neste år. Professor Aslaug Nyrnes, som har sittet i vurderingsutvalget for innkjøpsordningen, er positiv til en viss utvidelse av dagens ordning, og Prosa-redaktør Karianne Bjellås Gilje sier at ordningen burde ha blitt utvidet til i alle fall 100 titler neste år.

Les oppslaget i Aftenposten.

 

Sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson er blant dem som har stilt seg bak et forslag om en økning fra 50 til 150 titler i året. I artikkelen «Kloke ord til rett tid», i siste nummer av Bok og Bibliotek, kommenterer han debatten omkring innkjøpsordningen og dens evaluering.

Les artikkelen i Bok og Bibliotek.

Diskutér på facebook