Sakprosaskole er i gang

Den 18. september startet skoleåret ved Aschehougs og Universitetsforlagets sakprosaskole, ledet av historiker og forfatter Ivo de Figueiredo. Skolen er et kostnadsfritt tilbud til alle som skriver og ønsker å publisere sakprosatekster. Fra forlagenes side er ønsket å rekruttere nye forfattere, men skolen lever sitt selvstendige liv innenfor forlagenes vegger.

Sakprosaskolen, som ble omtalt i Dagbladet i januar, vil gjennom to semestere utvikle studentenes teoretiske kunnskap, praktiske ferdigheter og ikke minst identitet som sakprosaforfattere. Målet er å gi studentene en bred kompetanse innenfor sakprosaskriving, også innenfor sjangere man selv ikke har erfaring fra tidligere. Det overordnede målet er likevel å hjelpe studentene til å utvikle eget skriveprosjekt til ferdig manus. Studentene garanteres redaktørkontakt og seriøs vurdering av manuskriptet.

Studiet gir ingen studiepoeng, men retter seg inn mot den konkrete virkeligheten man møter som forfatter i forlags- og medieoffentligheten. Det legges stor vekt på å fremdyrke kritisk refleksjon, kreativitet og pur skriveglede. De 11 studentene som utgjør skolens første kull er ulikt fordelt med hensyn til alder og erfaring, men felles for alle er et ønske om å bruke sin penn som profesjonell sakprosaforfatter.

Diskutér på facebook