Rett på sak! – sakprosa i norskfaget

Det sies at vi er inne i en sakprosaboom i den norske tekstoffentligheten. LNU kaster seg på bølgen og arrangerer landskonferansen «Rett på sak! – sakprosa i norskfaget» på Scandic hotell i Tromsø 20.- 21.mars 2009.

Der ønsker man å finne svar på: Hvilken plass skal sakprosaen ha i norskfaget? Hvilke typer sakprosatekster bør elevene lese? Hvordan skal vi jobbe med tekstene i klasserommet? Hva kan vi bruke sakprosateksten til? Hvordan kan vi som norsklærere dyrke fram den gode, argumenterende elevteksten?

Møt gode foredragsholdere og spennende forfattere: Johan Tønnesson, Marie Simonsen , Ragnar Hovland, Jonas Bakken, Nils Magne Knutsen, Marit Eikemo, Eva Maagerø, Elise Seip Tønnesen, Frøydis Hertzberg med flere.

Sett av datoene nå og bli med på en inspirerende konferanse i Nordens Paris! Følg med på www.norskundervisning.no og i neste nummer av Norsklæreren for mer informasjon om program og påmelding.

Diskutér på facebook

Én kommentar til “Rett på sak! – sakprosa i norskfaget

Kommentarfeltet er inaktivt, bli med i diskusjonen på facebooksiden!