Forelesning om digitale sjangere

Espen Aarseth er en ledende figur i det voksende forskningsfeltet dataspill-studier. Arbeidene hans er del av en internasjonal forskningsdiskurs, og på onsdag holder han en åpen forelesning ved universitetet i Oslo. I forelesningen «Digital genre research: A multi-dimentional genre system» presenterer han systemet for å studere sjanger i ulike media, med de forskjeller og likheter de innebærer. Forelesningen burde være av interesse for alle som er interessert i sjangerstudier og digitale medier.

Tid: Onsdag 24. september, kl. 10.15-12.00
Sted: Institutt for medier og kommunikasjon, rom 418, Forskningsparken II, 4. etasje, Universitetet i Oslo.

Diskutér på facebook