Elever liker sakprosa.

At elever i videregående skole synes sakprosa er kjedelig, slik vi hørte i radioprogrammet Sakprosa i juni, synes sakprosa- og retorikkmiljøet ved UiO i hvert fall er kjedelig. Derfor inviterte de dem på informasjonsmøte. Torsdag 11. september var 180 elever fra Hartvig Nissens videregående skole i Oslo på besøk på Universitetet.

«Kast av deg umyndighetens åk!» oppfordret sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson med Immanuel Kants ord, som også var tittelen på forelesningen han holdt for elevene. «Du kan bli myndig og mektig ved å beherske sakprosa og retorikk,» fortsatte undertittelen, og Tønnesson behandlet spørsmål om hva sakprosa og retorikk er, hva en god retoriker er, hva som er god sakprosa. Og finnes det egentlig sakprosa uten retorikk?

Salen, som i begynnelsen gjenlød av 180 knitrende «studentposer» – poser med vareprøver som deles ut gratis på campus ved studiestart – ble snart stille, og studen… unnskyld, elevene svarte aktivt på spørsmål. Om de forlot forelesningen som store talere, vites ikke, men det ser ut til at sakprosa og retorikk fenger elever i videregående, tross alt – skjønt det skadet vel neppe å by på pizza og brus etterpå.

Diskutér på facebook