Lanseringsseminar: Å være på nett

Cappelen Akademisk Forlag, InterMedia og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO inviterer til lanseringsseminar for boka Å være på nett – Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier (Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)). Boka tar for seg hvordan dagens teknologi har dannet nye muligheter for globale, nasjonale og lokale nettverk, og hvordan vi orienterer i disse. Sentrale begreper er literacy og tekstkompetanse. Lanseringen finner sted onsdag 24. september kl 13.00-16.00, i Helga Engs hus rom U35, på Blindern i Oslo. Les invitasjonen.

Påmeldingsfrist er 22. september til: cafinfo@nullcappelen.no

Diskutér på facebook