Humanioras kraft – seminar på Litteraturhuset i Oslo

Torsdag 4. september kl 13.00-16.00 inviterer Universitetsforlaget til seminar i Litteraturhuset i Oslo, Nedjma. Anledningen er utgivelsen av boka Tekst og historie. Å lese tekster historisk, av Kristin Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem og Johan L. Tønnesson.

Fra invitasjonen:
«Vi hører stadig at humaniora er i krise: på defensiven i konkurranse med andre mer nytteorienterte vitenskaper, marginalisert i offentligheten, perifer i forhold til samfunnets egentlige interesser. Boka Tekst og historie tar et annet utgangspunkt:

«Humanioras erkjennelser utgjør en vesentlig samfunnsmessig ressurs: Ikke bare som middel til individuell dannelse eller innsikt, men som viktig redskap for å håndtere kulturell kompleksitet og konflikt, forskjell og forandring, ulikhet og utveksling.»»

Les hele invitasjonen her (Word).
Meld deg på innen 1. september!

Diskutér på facebook