Tekster skal skrives, ikke bare leses

I Regjeringens språkmelding, som ble lagt fram kl. 1200 idag, foreslås det at det opprettes et nasjonalt skrivesenter. Det norske skriveforskningsmiljøet har lenge arbeidet for at det blir etablert et slikt skrivesenter, så i dag er optimismen stor. For det er ikke bare leseferdighetene det skorter på i norsk skole og arbeidsliv.

Dette er selvsagt også et sakprosa-anliggende. I sin kronikk «Løft sakprosaen» 8. mars i år skrev Johan L. Tønnesson blant annet: Hvordan kan vi utvikle en bedre skriveopplæring blant barn, ungdom og voksne? Vi har noe kunnskap, men langt fra nok. Det norske skriveforskningsmiljøet er ganske sterkt, men det trenger nyrekruttering og styrkings. I utredningen Framtidas norskfag (2006) fra en gruppe ledet av fylkesmann Tora Aasland ble det foreslått å opprette et nasjonalt skrivesenter. Øystein Djupedal ga klar støtte til dette, men rakk ikke å gjøre noe konkret. Vil statsrådene Aasland og Solhjell ta ansvar her?
Og han fremmet «seks utfordringer til de tre satsrådene i form av fiks ferdige løsninger». Den første lød slik:
I stortingsmeldingen om språk i opplæringen sørger Aasland og Solhjell for at Regjeringen forplikter seg til å opprette et nasjonalt skrivesenter.

Det er nettopp dette som er skjedd i dag. Se Regjeringens pressemelding om språkmeldingen. Her kan vi blant annet lese følgende uttalelse fra statsråd Solhjell:

– Eit nytt nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking skal vere eit verkemiddel i arbeidet med norskfagleg og tverrfagleg skriving.

Diskutér på facebook