Hva er sakprosa – en pamflett?

26. mars anmeldte Ane Farsethås boka Hva er sakprosa i Dagens næringsliv (anmeldelsen foreligger dessverre ikke på nettet). Hun kritiserer bokas forfatter Johan L. Tønnesson for å være for opptatt av fagpolitikk, og skriver blant annet at «som innføringsbok er det neppe mye liv i denne pamfletten når kampen er over». Kampen gjelder her utvidelsen av innkjøpsordningen for sakprosa, som hun mener er et ledemotiv i boka. Men Farsethås skriver også anerkjennende om forfatteren: «Mest instruktivt er det når han konkret analyserer for eksempel en tekst av inkluderingsminister Bjarne Håkon Hansen eller en aviskronikk av Janne Haaland Matlary» og mener at slike analyser har potensial for «forståelse av hvordan makt skapes.»

Diskutér på facebook