Retorikkseminar

Forskergruppa for tekst og retorikk ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved Universitetet i Oslo, arrangerer retorikkseminar denne våren. Det blir tre foredrag som alle skal holdes på Blindern:

Johan L. Tønnesson:
«Retorisk sakprosa i offentlig forvaltning: Hjemmesiden som eksempel.»
TID: 31. mars, 2008 (13.15-14.30)
STED: Seminarrom 706, Niels Treschows hus

Anders Sigrell:
«Att välja språk konstruktivt. Om retorikdefinitioner och framtidsplaner för retoriken i Lund.»
TID: 28. april, 2008 (13.15-14.30)
STED: Seminarrom U30, Helga Engs hus

Trygve Riiser Gundersen og Helge Jordheim:
«Lesning som tverrfaglig praksis.»
TID: 26. mai (13.15-14.30)
STED: Seminarrom 114, PAM

Diskutér på facebook