Teksthistorie – et forskerutdanningsseminar

12. mars: Teksthistorie – et forskerutdanningsseminar
Forskergruppa Tekst/Historie gir i vår ut boka Tekst og historie – å lese
tekster historisk
på Universitetsforlaget. I forbindelse med bokutgivelsen inviterer forskergruppa til et forskerutdanningsseminar ved Universitetet i Oslo i vår. Tema for seminaret er bl.a. følgende problemstillinger: Hva er forholdet
mellom tekst og historie? Hvordan preges tekstene vi skaper av tida de
tilhører? Hvordan griper tekstene selv inn i historien? Forskerseminaret
tilbyr både viktige modeller for historisk tekstlesing, og en reise gjennom historiens tekster.

Seminaret finner sted i tidsrommet 3. april-7. mai, og starter 3. april kl 12.15 i Grupperom 8, Georg Sverdrups hus på Blindern, med en introduksjon av Kjell Lars Berge og Helge Jordheim: Se programmet. Les også mer om forskergruppas arbeid og seminarer, og mer informasjon om boka.

Ønsker du å delta på seminaret, henvender du deg til professor Kjell Lars
Berge, ILN på e-post, eller telefon: 22 85 67 11, 92 42 19 45

Diskutér på facebook