”Rhetorical Citizenship and the Role of Rhetoric and Discourse Studies in Public Sphere Issues ”

Dette er tittelen på Ph.D-seminaret som går av staben 13.-14. mai 2008, ved Københavns Universitet. Tema for seminaret er altså medborgerskap som retorisk fenomen, og seminaret er et samarbeid mellom forskningsnettverket for Rhetorical Citizenship, Københavns Universitet (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), og Forskerskolen i Medier, Kommunikation og Journalistik. Seminaret er åpent for doktorgradsstudenter med interesse for retorikk og relaterte emner. Påmelding skjer per e-post innen 25. mars. Les mer om seminaret, og fullstendig program.

Diskutér på facebook