Anmeldelser av sakprosa

Bestselgerlista over generell litteratur er full av sakprosatitler, men bare svært få av disse verkene blir anmeldt i pressen. Mange gode sakprosaverk formidler viktige verdier og strømninger i tiden, og kan derfor være vel så interessante, og viktige å anmelde, som en gjennomsnittlig norsk roman. Dette sier Jørgen Alnæs i en artikkel i Dagsavisen 13. februar, og setter dermed i gang en debatt om pressens manglende anmeldelser av folkelig sakprosa. Les hele artikkelen her.

Diskutér på facebook