Ny, fremragende lærebokstudie

Ingunn Wikheim har i en fersk hovedoppgave gitt en detaljert tekstanalyse av en sovjetisk (fra 1976) og to russiske lærebøker (fra 1992 og 2004) for å finne ut hvordan bildet av «Den store fedrelandskrigen» tegnes for elevene. Stimuleres de til å tenke kritisk, eller er lærebøkene propaganda? Ikke forbausende er det læreboka fra oppbruddstiden i 1992 som i høyest grad svarer til kritiske idealer. Men hvordan formidler lærebøker virkelighetsbilder gjennom språket? Wikheims oppgave, som er skrevet på norsk og som har norske oversettelser som vedlegg, er et viktig bidrag til kunnskapen om læreboksjangeren generelt og historieformidling spesielt.  Ingunn Wikheim: Lærebokas virkelighetsbilde. En tekstanalyse av en sovjetisk og to russiske lærebøker i historie

Diskutér på facebook