Some Implications of Literary Discourse Analysis

Dette er navnet på foredraget som holdes på Blindern, mandag 12. november. Forelesningen er en del av den tverrfaglige seminarrekken Tekst/Historie, som arrangeres i samarbeid med forskningsnettverket Litteratur & diskurs.

Foredragsholder denne gang er Dominique Maingueneau, som er professor i lingvistikk ved Université Paris XII Val de Marne. Han har skrevet flere arbeider om lingvistikk og litterær diskurs. I dette foredraget tar han for seg framveksten av litterær diskursanalyse ved å se på utviklingen i forholdet mellom litteratur og lingvistikk i det 20. århundre. Søkelyset rettes mot noen sentrale begreper i litterær diskursanalyse, slik som selvkonstituerende diskurs, hermeneutisk ramme, scenografi og paratopi. Maingueneau avslutter med å argumentere for at diskursanalysen forandrer itteraturforskningens kart, både fra en institusjonell og en epistemologisk synsvinkel.

Foredraget holdes på engelsk og er åpent for alle.
Mandag 12. november 2007 kl. 12.15-14.00 Seminarrom 9 P.A. Munchs hus.
Vel møtt!

Diskutér på facebook