Kulturrådets innkjøpsliste for Sakprosa

I 2005 ble det innført en egen innkjøpsordning for sakprosa i regi av Norsk Kulturråd. Kriteriene er blitt noe revidert siden dengang, og i årets avtale heter det at ordningen gjelder «sakprosabøker med språklige, litterære, innholds- og formidlingsmessige kvaliteter som henvender seg til et allment publikum». Dette er altså tekster som finnes på biblioteker i hele landet. I 2008 skal ordningen evalueres, men nå kan du foreta din egen evaluering – se listen over innkjøpt sakprosa for 2007!

Diskutér på facebook