Utlysning av masterstipend

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo lyser ut stipend til to mastergradsstudenter som vil skrive masteroppgave innenfor rammene av prosjektet «Stillingsannonsen som sakprosa». Størrelsen på hvert stipend er 25.000 kr.
NB: søknadsfristen er allerede 9. november! Les Mer.

Diskutér på facebook