Arr – temanummer om «Vitenskapens prosa»

Årets nummer 1 av Arr – idéhistorisk tidsskrift har temaet «vitenskapens prosa», og inneholder mange spennende tekster av kjente navn som Jonas Bakken, Anette Storeide, Kristin Gjerpe, Harald Hornmoen, Dag Solstad, Trygve Riiser Gundersen, Jon W. Iddeng og Kjell Lars Berge. Med dette nummeret ønsker Arr at «nytt lys kastes over dagens debatter omkring litterære genre, tellekantsystemer og forkningsformidling.» Dette eller tidligere nummer av Arr kan bestilles på www.arrvev.com.

Diskutér på facebook