«Arbeidernes leksikon» – et unikt opplysningsprosjekt

11. september 2007: «Arbeidernes leksikon» – et unikt opplysningsprosjekt
Et nytt, omfattende sakprosaforskningsprosjekt er nå på beddingen som et samarbeid mellom forskergruppen tekst/historie ved UiO, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og TIK (Senter for teknologi, innovasjon og kultur, UiO).

Her er en smakebit på prosjektbeskrivelsen som er sendt sammen med en søknad til Norges forskningsråd:

«På tross av verkets enestående karakter er det forsket svært lite på AL. Leksikonet nevnes i brede fremstillinger av arbeiderbevegelsens historie, men det finnes ingen samlede fremstillinger av dets bakgrunn eller dets samfunns- og kunnskapsmessige betydning. Særlig merkelig kan dette synes ettersom mange av leksikonets bidragsytere senere inntok en sentral plass i oppbyggingen av den norske velferdsstaten.»

Les hele prosjektbeskrivelsen her.

Diskutér på facebook