Professoratet i sakprosaforskning

Prosjektmiljøet Norsk sakprosa videreføres f.o.m. 2005 som et forskningsmiljø koordinert av professor i sakprosaforskning, Johan L. Tønnesson, Universitetet i Oslo. I forbindelse med tiltredelsen presenterte han fagfeltet og det nyopprettede professoratet gjennom en kronikk i Dagbladet (4. januar 2005).

Tønnesson underviser og veileder i sakprosa, tekst og kommunikasjon på bachelor- og masternivå ved UiO, og deltar i forskergruppen teksthistorie samme sted.

I åpningsforedraget på NFFs årsmøte i april understreket Tønnesson at forskningsmiljøet skal omfatte mange norske læresteder. Flere større og mindre forskersamlinger er under planlegging, og våren 2005 har det vært særlig mye kontakt med Høgskolen i Vestfold, hvor man nå blant annet er i ferd med å utvikle en mastergrad i faglitterært forfatterskap.

Diskutér på facebook