Alle bøkene i skriftserien Sakprosa er nå tilgjengelig for nedlasting

17. desember 2004: Alle bøkene i skriftserien Sakprosa er nå tilgjengelig for nedlasting:

Nr 1: Fire blikk på sakprosaen av Berge, Breivega, Roksvold og Tønnesson. Mars 2001.
Nr 2: Vitenskapens stemmer av Johan L. Tønnesson. Mars 2001. Bokens Vedlegg 1 med fotokopi av de fire omtalte tekstene er dessverre ikke tilgjengelig i den elektroniske utgaven.
Nr 3: Om å ta ordet av Trygve Riiser Gundersen. Oktober 2001.
Nr 4: Naturfagets tause stemme av Erik Knain. November 2001.
Vedlegg til Naturfagets tause stemme.
Nr 5: Kan Thomas Mathiesen forsvares? av Magne Gjerstad. Desember 2001.
Nr 6: Kjell Lars Berge (red.) Teksthistorie. Desember 2002.
Nr 7: Hele folkets diskurs av Yngve Hågvar. Mars 2003.
Nr 8: Vitskaplege argumentasjonsstrategiar av Kjersti Breivega. Juni 2003.
Nr 9: Andersen og Berge (red.): Retorikkens relevans. Desember 2003.
Nr 10: Kjell Lars Berge, Trine Gedde Dahl og Stephen Walton (red.): Skriftkultur. April 2004.

Diskutér på facebook