Ny utgivelse i skriftserien Sakprosa

Kjell Lars Berge, Trine Gedde Dahl og Stephen Walton (red.): Skriftkultur

Skriftkultur er nummer 10 i skriftserien. Dette nummeret i serien er støttet økonomisk av Norsk språkråd og Ivar Aasen-instituttet. Denne utgivelsen avslutter skriftserien. Skriftkultur innholder et utvalg av foredragene som ble holdt på et seminar om skriftkultur ved Universitetet i Oslo i 2002. Artiklene representerer et bredt utvalg av perspektiv og tilnærminger til fagfeltet skriftkultur, eller det som på engelsk kalles «literacy»-forskning. Denne forskningsgreina har forankringer til så ulike fag som språkvitenskap (hva er skriftspråk?), pedagogikk (hvordan lære å skrive?), tekstforskning (hvordan bygges skriftlige tekster opp, og hvorfor?), sosiologi og antropologi (hvordan er en skriftkultur bygd opp? hvordan virker den inn på hvordan samfunnet er organisert, og hvordan mennesker forholder seg til hverandre?) og psykologi (påvirker skriften/skriftspråklige tekster tenkemåtene på spesielle måter? i så fall; hvordan?). Skriftkultur inneholder bidrag fra Leidulf Melve (Bergen), Karen Gammelgaard (Oslo), Olle Josephson (Stockholm), Jostein Børtnes (Bergen), Ole M. Høystad (Bø), Stephen Walton (Volda), Vidar Lynghammar (Oslo) og Per Egil Hegge (Oslo). Boka innledes med en artikkel av Kjell Lars Berge. Han presenterer ulike typer skriftkulturforskning slik den er utviklet nasjonalt og internasjonalt.

Skriftkultur er nummer 10 i skriftserien Sakprosa. Nummeret er støttet økonomisk av Norsk språkråd og Ivar Aasen-instituttet. Denne utgivelsen avslutter skriftserien.

Diskutér på facebook