Ny utgivelse i skriftserien Sakprosa

Øivind Andersen og Kjell Lars Berge (red.): Retorikkens relevans.

I 2001 tok prosjektmiljøet Norsk sakprosa initiativet til å innføre retorikkstudier på alle nivåer ved Universitetet i Oslo. I 2002 ble det vedtatt å opprette slike studier for første gang siden Universitetet i Oslo ble grunnlagt. Prosjektmiljøet Norsk sakprosa har vært med på å utvikle og finansiere opprettelsen av retorikkstudiet, framfor alt gjennom å arrangere konferansen «Retorikkens relevans» i juni 2002. På konferansen ble retorikkens utfordringer i ulike fagdisipliner tatt opp til drøfting. Dessuten ble mer generelle tekstvitenskapelige utfordringer presentert.

Boka inneholder bidrag fra Christian Kock (København), Kurt Johannesson (Uppsala), Britt-Louise Gunnarsson (Stockholm/Uppsala), Jens Kjeldsen (Bergen), Sverre Blandhol (Oslo), Johan Tønnesson (Oslo), Fredrik Engelstad (Oslo) og Svein Østerud (Oslo). Den innledes og avsluttes med artikler forfattet av Øivind Andersen og Kjell Lars Berge. I sluttartikkelen Retorikken på rullebanen presenterer forfatterne historien bak etableringen og utviklingen av retorikkfaget ved Universitetet i Oslo, og kommenterer de problemer og utfordringer som har oppstått gjennom etableringen av faget.

Retorikkens relevans er nummer 9 i skriftserien Sakprosa.

Diskutér på facebook