Tema for Forum for tekstforskning FOT#15

Konferansens overordnede tema er Demokratisk kommunikasjon.

– Temaet er valgt fordi: Demokratispørsmålet er brennbart over hele verden for tiden, og pandemien har satt noen sentrale demokratispørsmål på spissen.

– Nordisk forskning og refleksjon om demokrati generelt og nordiske demokratier er viktig å stimulere. (Nasjonalt, regionalt, lokalt, institusjonsspesifikt, jf. frivillige organisasjoner, fagbevegelse, demokrati i skolen etc.)

– Vertsuniversitetet UiO er i ferd med å starte en større forskningssatsing med overskriften UiO:Demokrati (som videreføring av UiO:Norden)

Tre undertemaer

Vi har satt opp et program som dekker tre spesifikke undertemaer. Disse vil bli diskutert dels i plenum, dels som separate workshops:

Koronakommunikasjon og klarspråk.
Mange kolleger er involvert i små og større prosjekter om myndighetskommunikasjon under pandemien. Den lange svenske forsknings- og praksistradisjonen i møte med det nå ganske intensiverte norske klarspråkarbeidet (forskning og praksis) gjør klarspråk til et viktig og aktuelt tema i demokratisk perspekti

Demokratiets sjangere.
«Sakprosa» har publisert stoff om statsbedrifters årsrapportering og om «scenariet» som offentlig sjanger. Jeg er selv involvert i en forskningssøknad om «høringsinstituttet» som sjanger og har tidligere vært med i bokprosjektet «Rapporten», om rapporten som sjanger. Det mangler sjangerkunnskap om en rekke av demokratiets sjangere.

Literacyforskning som demokratiforskning.
I Norden generelt og Oslo spesielt er det så vidt mye forskning, ikke minst innen utdanningsfeltet, med eksplisitt literacy-innretning at jeg tror vi kan skaffe en del interessante bidragsytere ved å løfte dette fram som et undertema.

Programmet er delt inn i bolker for klarspråk, demokratiets sjangere, pandemiens prosa, anerkjennelse, skolens literacy og skolens prosa.