FOT#15: Tidligere konferanser

16 år med Forum for tekstforskning/ Forum för textforskning

2005 SveBe 28: Örebro universitet Workshop
”Textanalys i ett svenskt perspektiv” Beslut om FoT

2006 FoT 1: Örebro universitet
”Text och makt”/”Massmedietexter”/Texter i praktiken”/”Utbildning och texter”

2007 FoT 2: Linnéuniversitetet
”Tanke – text – tolkning. Texters potential och begränsning”

2008 FoT 3: Göteborgs universitet
”Texter i förändring”

2009 FoT 4: Stockholms universitet og Södertörns högskola
”Intertextualitet”

2010 FoT 5: Lunds universitet
”Textforskningens samhällsrelevans”

2011 FoT 6 :Uppsala universitet
”Text och makt”

2012 FoT 7: Örebro universitet
”Skrift och språk”

2013 FoT 8: Linnéuniversitetet
”Texter i verksamhet och verksamma texter”

2014 FoT 9: Göteborgs universitet
”Metoder inom textforskningen”

2015 FoT 10: Umeå universitet
”Text i samspel”

2016 FoT 11: Stockholms universitet og Södertörns högskola:
”Kritiska textanalyser”

2017 FoT 12: Linnéuniversitetet
”Empiri och teori i text- och skrivforskning”

2018 FoT 13: Lunds universitet
”Med texten i centrum?”

2019 FoT 14: Uppsala universitet
”Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia”

2020 inställt FoT 15: Högskolan Dalarna
”Land och stad”

2021 digitalt FoT 15: Universitetet i Oslo
”Demokratisk kommunikasjon”