Kalender

 • 06. – 07. november + 04. desember, 2014, Vestfold: Ph.d.-kurs: Diskurs- og tekstteori i læringskontekster. Arr. Høgskolen i Buskerud og Vestfold. For mer info og påmelding, les her.
 • 03. november, 2014, Oslo: «Webbplatsen «Avpixlat» och svenskheten. En diskursanslys av högerpopulism» med Per Ledin, professor ved Örebro Universitet. Les mer. Per Ledins liste over referanser og anbefalt litteratur finner du her.
 • 20. oktober, 2014, Oslo: Retorikkseminar: Lansering av Rhetorica Scandinavicas temanummer om politisk retorikk. Les mer.
 • 18. september, 2014, Oslo: Retorikkseminar: Foredrag med Clark Judge, tidligere taleskriver for Ronald Reagan. Les mer.
 • 10. september 2014, Oslo: Retorikkseminar: «Tilbake til sagaen i sakprosa – utfordringer og gevinster» med Bergsveinn Birgisson. Les mer.
 • 19. mai 2014, Oslo: Retorikkseminar: «Om det mykje skrivne» med Gudrun Kløve Juuhl. Les mer.
 • 28. april 2014, Oslo: Retorikkseminar: «The Kairos of Scholarly Multimedia: Reviewing, Editing, and Publishing Webtexts» med Cheryl E. Ball. Les mer.
 • 12. mars 2014, Oslo: Retorikkseminar: «Under hammerverket: Hvordan utvikler norsk arbeiderbevegelse en retorisk instruksjonslitteratur på 1930-tallet?» med Tor Bang . Les mer.
 • 5. desember 2013, Oslo: Retorikkseminar: «Genre as social action (1984) revisited», med Carolyn Miller. Les mer.
 • 18. november 2013, Oslo: Retorikkseminar: «Politikk 6.0? Om de sosiale medienes politiske retorikk», med Eirik Vatnøy. Les mer.
 • AVLYST! 4. november 2013, Oslo: Retorikkseminar i samarbeid med det språkvitenskapelige instituttseminaret ved ILN: «What is a Mode?», med Sigrid Norris. Les mer.
 • 14. oktober 2013, Oslo: Retorikkseminar: «Saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap – et sosiologisk perspektiv», med Ragnvald Kalleberg. Les mer. 
 • 11. juni 2013, Oslo: Forskningsseminar Retorikk og kvinnestemmerett, Stortinget. Les mer.
 • 3. juni 2013, Oslo: Lovlig uklart: Er vi klare nå? Juss og klarspråk, seminarserie på Litteraturhuset. Les mer.
 • 3. juni 2013, Oslo: NB! Utsatt til høsten 2013! Retorikkseminar: Saklig diskusjonskultur og retorisk medborgerskap, med Ragnvald Kalleberg.Les mer.
 • 13. mai 2013, Oslo: Retorikkseminar: Kraften i kvinnenes argumenter. Stemmeretsdebattens taler, med Berit von der Lippe og Johan Tønnesson. Les mer.
 • 29. april 2013, Oslo: Lovlig uklart: Når loven støter sammen med språket, med Hans Petter Graver og Sissel C. Motzfeldt. Les mer.
 • 8. april 2013, Oslo: Retorikkseminar: Hatretorikk og konspirasjonsteorier, med Anne Birgitta Nilsen. Les mer.
 • 11. mars 2013, Oslo: Retorikkseminar: Tekstspeil. Spor av opplysning i 1700-talls prekentekstermed Merethe Roos. Les mer.
 • 28. februar 2013, Oslo: Oversatt og oversett? EU-juss på norsk, med Finn Arnesen og Siri Nergaard. Del av seminarrekken «Lovlig uklart?». Hør fra seminaret her.
 • 11. februar 2013, OsloKunnskap til salgs! Leksikon som vare og ting, med Siv Frøydis Berg. Les mer.
 • 15.-18. januar 2013, København: «Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives», internasjonal retorikkonferanse. Arr: The Rhetoric Society of Europe. Les mer.
 • 3. desember 2012, Oslo: Retorikkseminar: Retorisk medborgerskap i skolen, med Janicke Heldal Stray og Kjell Lars Berge. Les mer.
 • 21.-23. november 2012, Linköping: NORDISCO 2012, konferanse om diskurs og interaksjon. Les mer.
 • 26. november 2012, Oslo: Juss og klarspråk, seminarserie på Litteraturhuset. Hør fra seminaret her.
 • 19. november 2012, Oslo: Retorikkseminar: Demokratiet trenger retorisk argumentasjon!, med Christian Kock (København Universitet). Info kommer.
 • 8.-9. november 2012, Oslo: Konferanse: Encyclopedias and beyond, or: what was modern about the modern encyclopedia? Les mer.
 • 29. oktober 2012, Oslo: Juss og klarspråk, seminarserie på Litteraturhuset: Lovlig uklart. Les mer.
 • 19. oktober 2012, Bergen: Modellesarane i den historiefaglige teksten, foredrag i regi av Bergen Historisk Forum, med sakprosaprofessor Johan Tønnesson. Les mer.
 • 15. oktober 2012, Oslo: Retorikkseminar: Retorikk og ytringsfrihet, med Trygve Svensson, UiB.
 • 28. september 2012, Oslo: Retorikkseminar: Samtal som kommunikativa verksamheter, med Per Linell. Les mer.
 • 4. juni 2012, Oslo: Retorikkseminar: Presentasjon av prosjektet Textualizing democracy, med Karen Gammelgård. Les mer.
 • 14. mai 2012, Oslo: Retorikkseminar: Alltid när jag sätter på mig en svart kavaj får jag flass. Om metonymier som redskap för argumentationsanalys, med Anders Sigrell. Les mer.
 • 26. mars 2012, Oslo: Retorikkseminar: Deontiske rettigheter, strategi og praksis i et toppledermøte, med Olga Djordjilovic. Info kommer.
 • 16. mars 2012, Oslo: Lanseringsseminar: Literacy practices in late modernity. Les mer.
 • 27. februar 2012, Oslo: Retorikkseminar: Kronisk utmattelsessyndrom: Sykdomsprestisje og diskursive rammer, med Jan Grue. Les mer.
 • 13. februar 2012, Oslo: Retorikkseminar: Theorising from practice: the communication models for plain language, med Neil James. Les mer.
 • 19.-20. januar, 2012, Oslo: Prøveforelesning og disputas: Skyldes funksjonshemning kroppen eller samfunnet?, Jan Grue. Les mer.
 • 19. januar 2012, Oslo: A Politics of Fear – Analyzing populist rightwing rhetoric across Europe, forelesning med Ruth Wodak. Les mer.
 • 9. januar 2012, Oslo: Retorikkseminar: Palestina, Israel og kampen om spillereglen, med Anja Sletteland. Les mer.
 • 12. desember 2011: Retorikkseminar: Tekst og makt, med Fredrik Engelstad. Les mer.
 • 21. november 2011: Retorikkseminar: Elev-ethos – är det at spela sig själv?, med Cecilia Olsson Jers. Les mer.
 • 27.-28. oktober 2011, Bergen: Konferanse: Kunnskapens språk. Les mer (pdf).
 • 24. oktober 2011, Oslo: Retorikkseminar: En vegg av tekst. Klarspråklige perspektiver på et NAV-skjema, med Iris Vigerust Furu.
 • 18. oktober 2011, Bergen: Sakprosaseminar: Montasje som ordnende prinsipp for forsknings- og skrivearbeidet, med Nina Goga.
 • 17.-18. oktober 2011, Oslo: Seminar: Hvordan kan det skrives en ny norsk språkhistorie fra 1500- til 1700-tallet? Les mer.
 • 13. oktober 2011, Oslo: Sakprosakurs for lærere i ungdomsskole og videregående skole. Mer info kommer.
 • 10. oktober 2011, Oslo: Rhetorica femina?, seminar og workshop arrangert av forskningsmiljøet Norsk sakprosa. Les mer.
 • 27. september 2011, Bergen: Sakprosaseminar: Antropologien mellom ord og bilde. Hvordan ta vare på felterfaringen?, med Frode Storaas.
 • 19. september 2011: Retorikkseminar: Diskursanalyse i praksis. Bokpresentasjon. Les mer.
 • 20. september 2011, Bergen: Sakprosaseminar: Kunsterfaring og fagspråk, med Eirik Vassenden.
 • 15.-17. september 2011: Forskningsseminar i Kristiansand: «Litteraturkritikk som institusjon». Les mer.
 • 6. september 2011, Bergen: Sakprosaseminar: Skrivemåte og metode, med Anders Johansen.
 • 29. august 2011: Retorikkseminar: Filosofenes tekster. Og pragmatistenes. Les mer.
 • 31. – 1. juni 2011:Les! Skriv! – nordisk konferanse i Stavanger. Les mer.
 • 11.-13. mai 2011: NOFA 3 Konferanse om fagdidaktikk ved Karlstads universitet i Sverige.
 • 6. juni 2011: Boklansering: Skriv i alle fag!. Les meir.
 • 6. juni 2011: Retorikkseminar med Anders Johansen: «Litterær form som erkjennelsesmiddel«. Les mer.
 • 28. mars 2011: AVLYST! Retorikkseminar med Arne Olav Nygard: «Bruk av PC i klasserommet. Digitale og multimodale problemstillingar«.
 • 23. mars 2011: Prosalong: «Hva kan et norsk nettleksikon bli«. Les mer.
 • 10. mars 2011: Retorikkseminar med Michael Henry Heim: «Applying Prague School Theory to the Practice of Literary Translation: Notes of a Translator.» Les mer.
 • 10. mars 2011: Klarspråkskonferansen, «Klar, men aldri ferdig». Les mer.
 • 7. mars 2011: Retorikkseminar med Anders Fagerjord: «Stedsbestemt multimedia: Om musikkformidling med iPhone i Roma«. Les mer.
 • 1. mars 2011: Boklansering på Litteraturhuset: Forelesningens kunst. Les mer.
 • 28. februar 2011: » Engasjement og publikumskontakt ved muntlige framføringer: Analyse av 15-åringers bruk av retoriske ressurser«, Kunnskap i skolen. Les mer.
 • 18. februar 2011: Anders Sigrell om retorikk som didaktisk emne, Høgskolen i Oslo. Les mer.
 • 18. februar 2011: Gjesteforelesning om møtesamtaler, med samtaleforsker Jo Angouri. Les mer.
 • 18. februar 2011: Nynorsk fagdag v/ Universitetet i Oslo. Les meir.
 • 16. februar 2011: Seminar om kjønn, lesing og kommunikasjon i skolen. Les mer.
 • 14. februar 2011: Retorikkseminar med Anders Sigrell: “Underförstådd budskapsförmedling och retorisk effekt”. Les mer.
 • 02. februar 2011: Relationship thinking: agency, enchrony, and human sociality“, forelesning med Nick Enfield på Blindern. Les mer.
 • 10. desember 2010: «Borgerlig offentlighet? Utviklingen av en dansk-norsk offentlighet på 1700-tallet», heldagsseminar. Les mer
 • 6. desember 2010: Retorikkseminar med Erik Møller Solheim: «Hvorfor vant Obama?». Les mer.
 • 16. november 2010: «The digital future of IMRAD», forelesning ved Karen J. Lunsford. Les mer.
 • 15. november 2010: Gjesteforelesning om feedback på studenttekster, ved Karen J. Lunsford. Les mer.
 • 8. november 2010: Retorikkseminar med Lena L. Andersson: «Lederskapende retorikk». Les mer.
 • 28. oktober 2010: Frokostseminar om sosiale medier i staten, arr: Partnerforum og Difi. Les mer.
 • 16. oktober 2010: «Virkelighet og litteratur i Karl Ove Knausgårds «Min kamp»». Prosa-foredrag på Litteraturhuset. Les mer.
 • 14. og 15 oktober 2010: Konferanse om Norsk som andrespråk. Voss. Les mer.
 • 11. oktober 2010: Retorikkseminar med Cheryl Glenn: «The rhetoric of silence. Strategies of keeping and breaking silence». Les mer.
 • 7. og 8. oktober 2010: Konferanse om akademisk skriving ved UiO. Les mer.
 • 6.-8. oktober 2010: Den fjerde nordiske Retorikkonferansen ved Södertörns Högskola i Sverige. Les mer.
 • 20. og 21. september 2010: Tekst og tegn. Konferanse om multimodal skriving i Trondheim. Les mer.
 • 28. september 2010: «Kritikk av kritikken». Seminar om sakprosakritikk i norske medier. Les mer.
 • 17. september 2010: «Vaart Valgopraab. Norske partiprogrammer 1884-1906. Et teksthistorisk
  sjangerstudium». Presentasjon av masteroppgave ved E. Vatnøy. Les mer.
 • 15. september 2010: «Velg 09! – Journalistikk og retorikk i norsk valgkamp«, frokostmøte Civita. Les mer på civita.no
 • 6. september 2010: Retorikkseminar: «Demagogens röst. Hitler som radiotalare». Les mer.
 • 19. august 2010: Foredrag av Ann Lieberman: ”Documenting the effectiveness of the National Writing Project Programs». Les mer.
 • 18. august 2010: Retorikkseminar: ”Den officielle undskyldning  – indbegrebet af tom retorik?”. Les mer.
 • 11. august 2010: Retorikkonferanse i Göteborg. Les mer.
 • 14. juni 2010: Retorikkseminar ved UiO: «Om grammatiske metaforer.» AVLYST Les mer.
 • 1. juni 2010: LNUs slippfest for Sakprosa i skolen. Litteraturhuset i Oslo.
 • 31. mai 2010: Retorikkseminar ved UiO: «Retorikk i skolen.» Les mer.
 • 11. mai 2010: «Hva gjør sakprosapolitikken med den norske litterære offentligheten?» Litteraturhuset i Oslo. Les mer.
 • 26. april 2010: Retorikkseminar ved UiO: «Rhetoric, gender, silence.» AVLYST Les mer.
 • 13. april 2010: «Har den politiske pamfletten en framtid?» Litteraturhuset i Oslo. Les mer.
 • 19.-20. mars 2010: LNU-konferanse i Stavanger. «Mening i samspill – sammensatte tekster i norskfaget.»
 • 16. mars 2010: Debattmøte om retorikkstudiet ved UiO på Litteraturhuset i Oslo. Les mer.
 • 10. mars 2010: Seminar om sakprosabegrepet i vitenskapsteori Les mer.
 • 1. mars 2010: Retorikkseminar ved UiO: «Tilsynsrapportens retorikk. Om en ny og maktfull sjanger. Les mer.
 • 16. februar 2010: «Something rotten i norsk sakprosa?» Litteraturhuset i Oslo. Les mer.
 • 7. desember2009: Retorikkseminar om «Retorikk og samfunnsnsvar» med Øivind Ihlen, ved Universitetet i Oslo. Les mer.
 • 7. desember 2009: «Med andres ord» Konferanse om politisk taleskriving ved UiB.
 • 4.-5. desember 2009: «Rhetoric and gender». Seminar med Cheryl Glenn på BI i Oslo. Les mer.
 • 14. november 2009: «Framtidens bibliotek». Samtale om e-boka ved Litteraturhuset i Oslo.
 • 9. november2009: Retorikkseminar om «Kjønnet krigsretorikk – taushetens retorikk, retorikkens taushet» med Berit von der Lippe, ved Universitetet i Oslo.
 • 6. november2009: LNU arrangerer kurs om sakprosa i skolen ved Universitetet i Oslo. Kurset tar utgangspunkt i LNUs sakprosakanon for norskfaget. Les mer.
 • 5. november2009: RAM-konferansen 2009: «Politikk og journalistikk i valgkampen». Høgskolen i Oslo. Les mer.
 • 15. oktober2009: Prosa arrangerer debatt og slippfest hos NFF i Oslo. Les mer.
 • 6. oktober2009: Paneldebatt: «Retten til litteraturen» på Blå i Oslo. Les mer.
 • 1. oktober2009: Gyldandal Akademisk arrangerer seminaret «Digital dannelse – finnes det?». Les mer.
 • 24.-26. september2009: Julia Kristeva-dagene ved Høyskolen i Oslo. Les mer.
 • 21. september2009: Retorikkseminar om «Akademiske og profesjonelle diskurser om funksjonshemning» med Jan Grue, ved Universitetet i Oslo. Les mer.
 • 16. september2009: Clark S. Judge foreleser ved BI i Oslo. Les mer.
 • 29. august2009: Foredrag om retorikk og politikk ved Kjell Lars Berge på Litteraturhuset i Oslo. Les mer.
 • 26.-30. august2009: Bjørnsonfestivalen i Molde. Les mer.
 • 21.-22.august2009: Tekstallianse på Litteraturhuset og Revolver i Oslo. Les mer.
 • 21. august2009: Åpning av Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning i Trondheim. Les mer.
 • 20. august2009: Utdeling av Språkrådets Klarspråkpris på Litteraturhuset i Oslo.
 • 18. august2009: Frokostseminar om retorikk og politikk i regi av Civita ved Café Christiania i Oslo. Les mer.
 • 18. august2009: Retorikkseminar om dialogisk teori ved Universitetet i Oslo. Les mer.
 • 10. juni2009: Seminar om sakprosa og etikk i Uranienborgveien 2 i Oslo. Les mer.
 • 3.-5. juni2009: Tverrfaglig konferanse om Bakhtins dialogisme ved Universitetet i Stockholm. Les mer.
 • 26.-27. mai2009: Klartekst holder kurs om språk i forvaltning på Rica Hotell i Oslo. Les mer.
 • 25.mai2009: Retorikkseminar ved UiO. «Oversettelse. I møtet mellom to skriftkulturer skapes et eget tekstrom».
 • 27. april2009: Retorikkseminar ved UiO. Narrativer i en migrasjonskontekst. Les mer.
 • 15. april2009: Informasjonsmøte om innkjøpsordningen for sakprosa, i Oslo.
 • 3. april2009: påmeldingsfrist for Bakhtin-konferanse i juni. Les mer.
 • 30. mars2009: Retorikkseminaret ved UiO. Retorisk perspektiv på pressehistorie. Les mer.
 • 20.-21. mars 2009: “Rett på sak! – sakprosa i norskfaget” på Scandic hotell i Tromsø. Les mer.
 • 24. februar2009: Seminar om «Humanistisk perspektiv på vitenskapsformidling» på Blindern i Oslo. Les mer.