La oss skåle for prosaen som bygger landet

"Stack of Copy Paper" by Jonathan Joseph Bondhus - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stack_of_Copy_Paper.jpg#/media/File:Stack_of_Copy_Paper.jpgKlassekampen skrev i en notis 10. juni om hvordan rapportsjangeren har fått en oppsving den siste tiden:«Rapportsjangeren er den mest utbreidde og samstundes den mest nedvurderte sjangeren innan norsk sakprosa. Denne uheldige kombinasjonen (…) gjer at vi kanskje kan kalle han sakprosaens Harry,» skrev daværende forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt, Oddgeir Osland, i sitt vinnerbidrag til tidsskriftet Prosas essaykonkurranse i 2001. I 2014 hadde stemningen snudd: Da ba Morgenbladet et bredt panel om å kåre tidenes beste NOU – fordi, som de skriver: «La oss glemme poesien. La oss skåle for prosaen som bygger landet, den som finnes i Norges Offentlige Utredninger».

Og sannelig er det ikke planlagt en bok om samme tema også. Denne skal ta for seg rapporten som sjanger og styringsverktøy. Kristian Bjørkdahl, redaktør for boken, skriver at «Det er ikke å ta for hardt i å si at rapporten – ikke bare som sjanger men som institusjon – er en sentral bærebjelke i det moderne demokratiske byggverket. Hvis vi begynner fra en innsikt om at tekster ikke bare betyr noe, men at de også gjør noe, ser vi at rapporter er langt fra de impotente vesenene de først synes å være: Rapporter slår fast sannheter, de anbefaler virkelighetsoppfatninger, de fordeler skyld, de uttrykker autoritet, de etablerer en normaltilstand eller skisserer en ny, de gjør politiske prioriteringer og argumenterer for hvor samfunnet bør gå.»

Workshop: Litterær sakprosa på Forum för Textforskning på universitetet i Umeå.

umulogotypeUnder konferansen «Forum för textforskning» på universitetet i Umeå skal det holdes en egen workshop med fokus på litterær sakprosa.

Hovedoppmerksomheten i de siste 15 års svenske og norske sakprosaforskning har vært rettet mot det som nå i alle fall i Norge går under navnet «funksjonell» sakprosa med tilsvarende mindre interesse for «litterær», dvs. forfattersignert sakprosa. Programerklæringen fra det svenske sakprosaprosjektet om å studere «det mycket lästa» pekte mot en slik tendens, og et blikk på det nordiske tidsskriftet sakprosa.no støtter opp under påstanden: Her finner vi studier av stillingsannonser og ukepressetekster; offentlige utredninger mer enn studier av biografier, reportasjebøker og fagbøker.

Workshopen – tirsdag 9. juni 1345-1650 – er åpen for alle interesserte, og har følgende program (med noe kortere tid for hvert innlegg enn ellers på konferansen):

1345: Workshop-ansvarlig Johan Tønnesson innleder kort

1400-1420: Henrik Berggren: Historia mellan litteratur och vetenskap

1420-1430: Kort diskusjon

1430-1440: Kort pause

1440-1500: Anna Vogel: Det konkreta i Tranströmers lyrik

1500-1510: Kort diskusjon

1510-1530: Anna Jungstrand: Sägandet av sanning. Betydelsen av röstkonstruktion och tilltal i dokumentärlitteraturen

1530-1540: Kort pause

1550-1610: Jo Bech-Karlsen: Når subjektivitet og saklighet møtes. Forslag til kriterier for analyse av dokumentarlitteratur

1610-1630: Kort diskusjon

1630-1650: Felles diskusjon. Johan T. oppsummerer.

Åpent for alle interesserte som måtte befinne seg i Umeå!

 

Fra humor til krisekommunikasjon

Mikrofon

8. juni skal fem retorikkstudenter presentere sine innleverte masteroppgaver. Alle interesserte er velkomne til P.A. Munchs hus, seminarrom 14 på Universitetet i Oslo.

Programmet er som følger:
09:15     Eirik Granly Foss: Under overflaten. Muligheter for forståelsesorientert tekstnormering i allmenrettet formidling av naturvitenskap, med utgangspunkt i biologiartikler fra snl.no
09:45     Erlend Badhwar Valen-Sendstad: Humorens retorikk. Et innblikk i humorens retoriske egenskaper og funksjoner
10:30    Lene Aadland Olsen: Angrep og forsvar i krisekommunikasjon. En retorisk og samtaleanalytisk analyse av Norwegians krisekommunikasjon i Dreamliner-saken
11:15    Linn Husby: Motivasjonsforedrag som retorisk praksis. En studie av motivasjonstalere med bakgrunn fra idretten
11:45    Nina Herland: En åpen og opplyst samtale? En retorisk analyse av et utvalg tekster om Tisa i norsk offentlighet