Konferanse om fagdidaktikk

Karlstads universitet inviterer i mai neste år til NOFA 3 – den tredje nordiske konferansen om fagdidaktikk. Tema for konferansen er komparasjon – utveksling mellom land, fagområder, teorier, metoder, spørsmål og resultat. Det vil bli plenumsforelesninger samt mulighet til å delta i seminargrupper og diskutere fagdidaktiske spørsmål. Blant plenumsforeleserne er Professor Svein Sjøberg (naturvitenskapelig fagdidaktikk, Universitetet i Oslo), Professor Ellen Krogh (forskning på skriving i alle fag, Syddansk Universitet) og Docent Bengt Schüllerquist (samfunnsvitenskapelig fagdidaktikk, Karlstads universitet).

Tidspunkt: 11.-13. mai 2011
Sted: Karlstads universitet, Sverige

Last ned plakat.
Se nettsider med informasjon om program og påmelding.

Nordisk konferanse om skriving og lesing

«Skriv! Les!» er tittelen på den nordiske forskerkonferansen som neste år skal foregå i Stavanger. Konferansen arrangeres av Skrivesenteret i Trondheim og Lesesenteret i Stavanger, og innhenter hovedforedragsholder David Pearson  fra University of California, Berkeley, USA. I tillegg vil blant andre Åsa af Geijerstam (Uppsala Universitetet, Sverige) og Øistein Anmarkrud (Universitetet i Oslo, Norge) gjesteforelese.

Konferansen tar sikte på å skape et møtested for lese- og skriveforskning.
Les mer om konferansen, deltakelse og påmelding.

Tidspunkt: 31. mai-1. juni 2011
Sted: Lesesenteret i Stavanger