Ingen sakprosa i den kulturelle skolesekken?

I Regjeringens biblioteksmelding gis Norsk forfattersentrum ansvaret for å formidle litteratur til barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken.  Som kjent har Norsk forfattersentrum stengt sakprosaforfattere ute, og dermed frykter kvalitets-sakprosaforfatterne at litteraturformidling blir identisk med skjønnlitteraturformidling. Det uheldige ved dette har opposisjonen på Stortinget nå forstått, og Line Baugstø, styreleder i Norsk forfattersentrum, åpner for at sakprosa som er tilstrekkelig kunstnerisk kan pakkes i den attraktive sekken.  (Aftenposten Morgen 11.6., Kultur s. 7).

Klar Plakat-støtte fra Madsen i Aftenposten

Kulturkommentator Per Anders Madsen gir utvetydig støtte til Paul Bjerkes forslag til Vær Varsom-plakat i dag (Aftenposten Morgen, Kultur s. 3): «Det handler ikke om at en Vær Varsom-plakat uten videre vil fjerne «alt grums» fra norske bokutgivelser, slik det ble sagt under debatten i går. Det handler om å systematisere, forenkle og institusjonalisere en etisk refleksjon over bokutgivelsene. […] Derfor handler en Vær Varsom-plakat for sakprosa, riktig utformet, også om å bedre bøkenes kvalitet.»
Les Per Anders Madsens artikkel.

Vær varsom-plakat for sakprosaen?

Seminaret Etikk på sakprosaplakaten, med 60 deltakere og en rekke solide foredrag og innlegg (Jon Hellesnes, Aslaug Nyrnes med flere, se nyhetssak nedenfor) ble avsluttet med at Paul Bjerke la fram et begrunnet forslag til en Vær varsom-plakat. I Dagsavisen i dag (10.6., s. 29) refereres forslaget slik. Per Bangsund i Vigmostad & Bjørke og Harald Engelstad i Aschehoug gikk straks ut mot hele ideen om en sakprosaplakat, mens andre sluttet sterkt opp. Hva mener du? Deltakerne på seminaret, såvel som alle andre interesserte, oppfordres med dette til å gi sitt besyv med!

OBS! Seminar i Oslo på mandag

«Hold kjeft drittforsker!»

Dette var overskriften i Universitas som i kjølvannet av Snåsamann-saken pekte på at ikke all formidling er populær.  De siste dagers diskusjoner omkring fossilet Ida reiser spørsmål om hvor langt forskere  skal gå i å agere «spinndoktor».  Akademisk forum skal diskutere forskerollen i det offentlige rom.
Les mer om seminaret og programmet.
Les mer «OBS! Seminar i Oslo på mandag»

Fagbokprisen 2009

Fagbokforlaget tildeler bokprosjektet Litterære grunnbegreper. Teori og tolkningspraksis av Mads Breckan Claudi årets Fagbokpris. Fagbokprisen ble opprettet av Fagbokforlaget i 1997, og består av en pengepremie på kroner 100 000 samt en kontrakt for utgivelse; vinneren blir utgitt på Fagbokforlaget det følgende året. Breckan Claudis bok er «en innføring i den litterære analysens grunnbegreper og bruken av disse i tolkningsarbeid» ifølge Fagbokforlagets nettside, der du kan lese mer om prisen og om vinneren.