Så si det da! «Om statlig kommunikasjonspolitikk, tilgjengelighet og åpenhet»

Norsk kommunikasjonsforening holder dagsseminar om offentlig kommunikasjon i Litteraturhuset i Oslo 26. mai med hele 283 deltakere. Fra programmet nevner vi:  Ekspedisjonssjef Lars-Henrik Myrmel-Johansen i Fornyings- og administrasjonsdepartementet presenterer den nye, statlige kommunikasjonspolitikken. Margrethe Kvarenes, rådgiver Språkrådet og Sissel Motzfeldt, seniorrådgiver i DIFI, begge sentrale i Klarspråk-kampanjen, snakker om «klart språk i Staten». Johan L. Tønnesson, sakprosaprofessor, foreleser over tittelen «Klart språk er ikke alltid enkelt!» Se fullstendig program. På Kommunikasjonsforeningens nettsider får vi opplyst at «Mange informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere i det offentlige er skeptiske til hvorvidt den nye politikken faktisk vil føre til viktige endringer i en hektisk hverdag.» Vi oppfordrer dem til å diskutere saken her på bloggen når seminaret er over!

Retorikkseminar om oversettelse

Velkommen til neste retorikkseminar ved Universitet i Oslo. Det kommer denne gangen storfint besøk fra Italia, nemlig Siri Nergaard, som er semiotikkforsker sammen med Umberto Eco på universitetet i Bologna. Tema for seminaret er oversettelse, og tittelen: » I møtet mellom to skriftkulturer skapes et eget tekstrom.» Som alltid er forelesningen åpen for alle, og det er Forskergruppa for tekst og retorikk som ønsker velkommen.

Tidspunkt: Mandag 25. mai kl. 12.15-13.30
Sted: Undervisningsrom 2 Georg Sverdrups hus på Blindern i Oslo
Les mer «Retorikkseminar om oversettelse»

Pris for fremragende språk i sakprosa

Både på nettsidene til Noregs Mållag og Sørnett har vi denne uka kunnet lese at i morgen  – 15. mai – skal kandidatene til språkprisene for fremragende bruk av norsk i sakprosa innstilles. Norsk Språkråd deler ut prisene, som ble gitt første gang i 2007. De  går henholdsis til én kandidat som skriver på bokmål og én som skriver på nynorsk, og prisutdelingen vil foregå på språkdagen 11. november 2009 i Oslo. Les mer om språkprisene.

Seminar om sakprosa og etikk

10. juni vil Forskningsmiljøet norsk sakprosa – i samarbeid med frilansutvalget i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) arrangere et seminar med temaet “Sakprosa og Etikk”. Seminaret vil foregå i Fritt Ords/NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 fra kl 9.30-14.30. Målet med seminaret er dels å reflektere, dels å bidra til en bedre praksis når det gjelder sakprosaens etikk: Hvilke normer for anstendighet bør gjelde for sakprosaen? Og hva med sakligheten i Arne Næss’ dødsår? Og endelig – tre år etter Kildebrukutredningen i Alnæs-sakens kjølvann: Har normene endret seg, og i hvilken retning? Regnes fotnoter fremdeles som leserfiendtlige fremmedelementer og kildelister som akademisk tvang? Etter å ha kartlagt og diskutert disse to temaene ønsker vi å få lagt fram et utkast til en Vær Varsom-plakat for sakprosaforfattere og forlag, kanskje etter modell av pressens tilsvarende. Seminarinnledningene kommer til å være knyttet til aktuelle eksempler fra nylig utgitt sakprosa, og tekstutdrag vil bli delt ut på seminaret med tanke på at diskusjonen skal være konkret og nyttig. Endelig program vil bli offentliggjort senere, men sett allerede nå av dagen i kalenderen!

Sted: NFFs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.
Tidspunkt: Onsdag 10. juni kl 10.00-15.00
Seminaret vil være gratis og åpent for alle. Vel møtt!