Giske gir mer til sakprosa

Innkjøpsordningen for sakprosa får mer i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2009, noe som vil gi en økning fra 50 til 70 årlige utgivelser i tusen eksemplarer neste år. Professor Aslaug Nyrnes, som har sittet i vurderingsutvalget for innkjøpsordningen, er positiv til en viss utvidelse av dagens ordning, og Prosa-redaktør Karianne Bjellås Gilje sier at ordningen burde ha blitt utvidet til i alle fall 100 titler neste år.

Les oppslaget i Aftenposten.

 

Sakprosaprofessor Johan L. Tønnesson er blant dem som har stilt seg bak et forslag om en økning fra 50 til 150 titler i året. I artikkelen «Kloke ord til rett tid», i siste nummer av Bok og Bibliotek, kommenterer han debatten omkring innkjøpsordningen og dens evaluering.

Les artikkelen i Bok og Bibliotek.

Lytt på radio!

Dagens utgave av Sakprosa på NRK P2 inneholdt både Johan L. Tønnessons anmeldelse av boken Norsk Rutebilhistorie, og et innlegg om Ivo Figueiredos sakprosaskole (som omtalt i gårsdagens blogginnlegg).
Hvis du gikk glipp av programmet kan du høre reprisen i morgen klokka 16.03, eller høre på nettradio.

Sakprosaskole er i gang

Den 18. september startet skoleåret ved Aschehougs og Universitetsforlagets sakprosaskole, ledet av historiker og forfatter Ivo de Figueiredo. Skolen er et kostnadsfritt tilbud til alle som skriver og ønsker å publisere sakprosatekster. Fra forlagenes side er ønsket å rekruttere nye forfattere, men skolen lever sitt selvstendige liv innenfor forlagenes vegger. Les mer «Sakprosaskole er i gang»

Rett på sak! – sakprosa i norskfaget

Det sies at vi er inne i en sakprosaboom i den norske tekstoffentligheten. LNU kaster seg på bølgen og arrangerer landskonferansen «Rett på sak! – sakprosa i norskfaget» på Scandic hotell i Tromsø 20.- 21.mars 2009.

Der ønsker man å finne svar på: Hvilken plass skal sakprosaen ha i norskfaget? Hvilke typer sakprosatekster bør elevene lese? Hvordan skal vi jobbe med tekstene i klasserommet? Hva kan vi bruke sakprosateksten til? Hvordan kan vi som norsklærere dyrke fram den gode, argumenterende elevteksten? Les mer «Rett på sak! – sakprosa i norskfaget»

Forelesning om digitale sjangere

Espen Aarseth er en ledende figur i det voksende forskningsfeltet dataspill-studier. Arbeidene hans er del av en internasjonal forskningsdiskurs, og på onsdag holder han en åpen forelesning ved universitetet i Oslo. I forelesningen «Digital genre research: A multi-dimentional genre system» presenterer han systemet for å studere sjanger i ulike media, med de forskjeller og likheter de innebærer. Forelesningen burde være av interesse for alle som er interessert i sjangerstudier og digitale medier. Les mer «Forelesning om digitale sjangere»

Bilder av retten – seminar ved UiO 22. september.

Mandag 22. september kl. 13.15-14.30 ønskes alle velkommen til retorikkseminar med Hans Petter Graver, professor og dekan ved Det juridiske fakultet ved UiO. Graver har de siste årene fordypet seg i jussens retorikk og har utgitt bøkene Rettsretorikk. En metodelære (2007) og Juridisk overtalelseskunst (2008), begge på Fagbokforlaget. Les mer «Bilder av retten – seminar ved UiO 22. september.»

Elever liker sakprosa.

At elever i videregående skole synes sakprosa er kjedelig, slik vi hørte i radioprogrammet Sakprosa i juni, synes sakprosa- og retorikkmiljøet ved UiO i hvert fall er kjedelig. Derfor inviterte de dem på informasjonsmøte. Torsdag 11. september var 180 elever fra Hartvig Nissens videregående skole i Oslo på besøk på Universitetet. Les mer «Elever liker sakprosa.»

Lanseringsseminar: Å være på nett

Cappelen Akademisk Forlag, InterMedia og Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved UiO inviterer til lanseringsseminar for boka Å være på nett – Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier (Svein Østerud og Egil G. Skogseth (red.)). Boka tar for seg hvordan dagens teknologi har dannet nye muligheter for globale, nasjonale og lokale nettverk, og hvordan vi orienterer i disse. Sentrale begreper er literacy og tekstkompetanse. Lanseringen finner sted onsdag 24. september kl 13.00-16.00, i Helga Engs hus rom U35, på Blindern i Oslo. Les invitasjonen.

Påmeldingsfrist er 22. september til: cafinfo@nullcappelen.no