Humanioras kraft – seminar på Litteraturhuset i Oslo

Torsdag 4. september kl 13.00-16.00 inviterer Universitetsforlaget til seminar i Litteraturhuset i Oslo, Nedjma. Anledningen er utgivelsen av boka Tekst og historie. Å lese tekster historisk, av Kristin Asdal, Kjell Lars Berge, Karen Gammelgaard, Trygve Riiser Gundersen, Helge Jordheim, Tore Rem og Johan L. Tønnesson.

Fra invitasjonen:
«Vi hører stadig at humaniora er i krise: på defensiven i konkurranse med andre mer nytteorienterte vitenskaper, marginalisert i offentligheten, perifer i forhold til samfunnets egentlige interesser. Boka Tekst og historie tar et annet utgangspunkt:

«Humanioras erkjennelser utgjør en vesentlig samfunnsmessig ressurs: Ikke bare som middel til individuell dannelse eller innsikt, men som viktig redskap for å håndtere kulturell kompleksitet og konflikt, forskjell og forandring, ulikhet og utveksling.»»

Les hele invitasjonen her (Word).
Meld deg på innen 1. september!

Dagbladets kåring av Norges viktigste sakprosa.

I sommer har Dagbladet gjennomført en kåring av etterkrigstidens viktigste sakprosa, et prosjekt som har fått navnet «Bøkene som endret Norge». En jury har plukket ut verkene, og de har blitt presentert på Dagbladets kultursider i løpet av sommeren i en liste som teller i alt 25 titler. Ta en titt på juryens valg, og les om kåringen. Les mer «Dagbladets kåring av Norges viktigste sakprosa.»