Utlysning av masterstipend

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo lyser ut stipend til to mastergradsstudenter som vil skrive masteroppgave innenfor rammene av prosjektet «Stillingsannonsen som sakprosa». Størrelsen på hvert stipend er 25.000 kr.
NB: søknadsfristen er allerede 9. november! Les Mer.

Prosjektkatalog: Arbeidslivets sakprosa som strategisk verktøy

Den store oppslutningen om den nasjonale konferansen Det er tekstene vi lever av i vår vitnet om en sterk interesse for betydningen av retorikk, kommunikasjon og sakprosa i det nye arbeidslivet. Prosjektmiljøet Norsk sakprosa har i samarbeid med Norsk Faglitterær Forfatter- og oversetterforening (NFF) og professor Lars Evensen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) kartlagt den forskningen som er utført i Norge til nå i prosjektkatalogen «Arbeidslivets tekster». Katalogen foreligger på papir, og kan bestilles ved å sende e-post til oss.