Forum for tekstforskning (FOT) #15: Demokratisk kommunikasjon

Kaotisk demokratisk aksjon

Digitalt arrangement arrangert av Forskergruppen for tekst og retorikk ved Universitetet i Oslo 4.-5. november 2021.

Velkommen til konferanse fra Oslo!

På grunn av den usikre smittevernsituasjonen vil konferansen arrangeres heldigitalt. Det er utvilsomt store fordeler med et fysisk arrangement, men vi vil søke å utnytte de teknologiske fordelene ved et digitalt arrangement med Zoom som hovedplattform.

Plenumsforelesere:

PhD Ida Seljeseth:
Retorisk medborgerskap – en forutsetning for et demokratisk klarspråk

Kjell Lars Berge og Per Ledin:
Tekster som kulturelle artefakter. Teoretiske premisser for forskning I “sakprosa”


Påmelding og viktige datoer


15. juni 2021: Siste dag for påmelding for å holde foredrag. Meld deg på med knappen over. Abstract må leveres: maksimalt 1200 tegn (med mellomrom/with spaces). Det trengs ingen litteraturlister. 

1. oktober 2021: Siste dag for påmelding uten presentasjon. Meld deg på med knappen over.

Mer informasjon vil bli tilgjengelig på Sakprosasiden.no, hvor det vil opprettes en egen arrangementsside som oppdateres kontinuerlig.

Henvendelser

Samtlige henvendelser merkes FOT2021 og sendes til: johan.tonnesson@nulliln.uio.no

Hovedtema: Demokratisk kommunikasjon

Konferansens overordnede tema er Demokratisk kommunikasjon.

Temaet er valgt fordi:

 • – Demokratispørsmålet er brennbart over hele verden for tiden, og pandemien har satt noen sentrale demokratispørsmål på spissen.
 • – Nordisk forskning og refleksjon om demokrati generelt og nordiske demokratier er viktig å stimulere. (Nasjonalt, regionalt, lokalt, institusjonsspesifikt, jf. frivillige organisasjoner, fagbevegelse, demokrati i skolen etc.)
 • – Vertsuniversitetet UiO er i ferd med å starte en større forskningssatsing med overskriften UiO:Demokrati (som videreføring av UiO:Norden)

Tre undertemaer

Vi vil, dersom det kommer inn abstracts som passer med dette, sette opp et program som dekker tre spesifikke undertemaer. Disse vil bli diskutert dels i plenum, dels som separate workshops:

 1. 1) Koronakommunikasjon og klarspråk.
  Mange kolleger er involvert i små og større prosjekter om myndighetskommunikasjon under pandemien. Den lange svenske forsknings- og praksistradisjonen i møte med det nå ganske intensiverte norske klarspråkarbeidet (forskning og praksis) gjør klarspråk til et viktig og aktuelt tema i demokratisk perspektiv.
 2. 2) Demokratiets sjangere.
  «Sakprosa» har publisert stoff om statsbedrifters årsrapportering og om «scenariet» som offentlig sjanger. Jeg er selv involvert i en forskningssøknad om «høringsinstituttet» som sjanger og har tidligere vært med i bokprosjektet «Rapporten», om rapporten som sjanger. Det mangler sjangerkunnskap om en rekke av demokratiets sjangere.
 3. 3) Literacyforskning som demokratiforskning.
  I Norden generelt og Oslo spesielt er det så vidt mye forskning, ikke minst innen utdanningsfeltet, med eksplisitt literacy-innretning at jeg tror vi kan skaffe en del interessante bidragsytere ved å løfte dette fram som et undertema.

16 år med Forum for tekstforskning/ Forum för textforskning

2005 SveBe 28: Örebro universitet Workshop
”Textanalys i ett svenskt perspektiv” Beslut om FoT

2006 FoT 1: Örebro universitet
”Text och makt”/”Massmedietexter”/Texter i praktiken”/”Utbildning och texter”

2007 FoT 2: Linnéuniversitetet
”Tanke – text – tolkning. Texters potential och begränsning”

2008 FoT 3: Göteborgs universitet
”Texter i förändring”

2009 FoT 4: Stockholms universitet og Södertörns högskola
”Intertextualitet”

2010 FoT 5: Lunds universitet
”Textforskningens samhällsrelevans”

2011 FoT 6 :Uppsala universitet
”Text och makt”

2012 FoT 7: Örebro universitet
”Skrift och språk”

2013 FoT 8: Linnéuniversitetet
”Texter i verksamhet och verksamma texter”

2014 FoT 9: Göteborgs universitet
”Metoder inom textforskningen”

2015 FoT 10: Umeå universitet
”Text i samspel”

2016 FoT 11: Stockholms universitet og Södertörns högskola:
”Kritiska textanalyser”

2017 FoT 12: Linnéuniversitetet
”Empiri och teori i text- och skrivforskning”

2018 FoT 13: Lunds universitet
”Med texten i centrum?”

2019 FoT 14: Uppsala universitet
”Texter i tiden – texter i utbildning, samhälle och historia”

2020 inställt FoT 15: Högskolan Dalarna
”Land och stad”

2021 digitalt FoT 15: Universitetet i Oslo
”Demokratisk kommunikasjon”