Laster Hendelser

« All Events

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

PhD-kurs: UV9917H1 – Metodiske og teoretiske innganger til literacy – et nordisk perspektiv

12. desember, 2017 - 13. desember, 2017

Studiet av literacy er studiet av hvordan samfunnet ved hjelp av skriften som teknologisk ressurs for meningsskaping utvikler menneskers tanke- og handlingsressurser. Det er også studiet av hvordan vi tar skriften i bruk for å utvikle komplekse samfunn. Literacy handler enkelt forklart om å skape mening i egne og andres tekster. Forskningsfeltet er i dag verdsatt som viktig fordi det gir forskere tilgang til innsikt i hvordan komplekse samfunn utvikles, og hvordan de kan videreutvikles. Literacy fremheves som det overordnede formålet med all utdanning og legger føringer for både norsk og internasjonal utdanningspolitikk.
Literacy-forskningen gir også innsikter i hvilke ressurser og muligheter bruken av skrift gir for enkeltmennesker i et samfunn. Derfor er literacy-forskningen et viktig grunnlag for studiet av avanserte etterindustrielle samfunn. Slike samfunn preges av en høy grad av digitalisering der kunnskap om, ferdigheter i og erfaringer med avanserte former for literacy er nødvendig for å kunne delta som myndiggjort samfunnsmedlem. Literacy er dermed direkte assosiert med demokratisk medborgerskap. Alle tekster er en del av en større sosial og kulturell sammenheng. Dette påvirker hvordan tekster blir skrevet, hvordan de blir lest og hvordan de blir oppfattet.
Fra å beskrive skriveferdigheter, henviser dagens literacy-begrep til en sammensatt og kompleks tekstkompetanse som det å mestre grunnleggende lese og gjør en i stand til å skape mening i egne og andres tekster i en rekke ulike sammenhenger. Forskerkurset gir innsyn i hvordan ulike nordiske forskere med ulike problemstillinger og med bakgrunn i flere forskningsprosjektet, har forsket på nettopp literacy. Kurset tematiserer literacy teoretisk og metodisk. Det vil blir gitt innføringer i sentral literacy-forskning, og i hvordan innsikt fra literacy-forskningen er blitt tatt i bruk i forskningsprosjekt i undervisningssystemet og i arbeidslivet, og i studiet av menneskers hverdags-literacy i hjemmet og på fritida.

 

Påmeldingsfrist: 28. November, 2017.

 

Les mer om kurset her.

Detaljer

Start:
12. desember, 2017
Slutt:
13. desember, 2017

Arrangør

Marte Blikstad-Balas, Kjell Lars Berge

Sted

Rom 231, Helga Engs hus, UiO