Laster Hendelser

« All Events

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Lovkonferansen 2019: Om lovgivning, lovspråk og lovforvaltning

4. juni, 2019 kl. 9:00 am - 5. juni, 2019 kl. 4:30 pm

| Gratis

Et av konferansens hovedtema er utfordringer knyttet til lovgivning, lovspråk og digitalisering i det 21. århundre:

Blant spørsmålene som tas opp er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen, hvordan vi kan nå målsettingen om et bedre lovspråk og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning.

Det har fra mange hold vært uttrykt at det mangler forskning og undervisning som omhandler forvaltning og utvikling av lovgivning. Det har også vært etterlyst et møtested for de som arbeider med slike spørsmål på universitetene og i forvaltningen. Målet er at konferansen skal bidra til god forskning på, og forvaltning av, lovgivning. Konferansen skal gi grobunn for kunnskapsdeling og nettverksdannelse.

Konferansen er særlig aktuell for jurister, samfunnsvitere, språkvitere, teknologer, informatikere og andre som arbeider med utvikling og forvaltning av regelverk i forvaltningen eller i akademia.

Noen av postene i løpet av konferansen:

Lovgivning og lovspråk i det 21. århundre
Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, prosjektleder for satsingen på klart språk, ansvarlig for faget lovgivningslære.

Kommentarer: Avdelingsdirektør Arnulf Tverberg, Lovavdelingen, Justisdepartementet, Professor Cathrine Holst, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO, Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO

Fra analog til digital dokumentering og formidling av lovtekster: Perspektiver ved avslutningen av en æra
Fra lovsiger til trykkepressen til lovdata, teknologiens betydning for rettsbruk
– Rettshistorisk blikk på norske lovtekster, professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen

Hva skjer med loven når den digitaliseres? Et retorisk og tekstvitenskapelig perspektiv, stipendiat Ida Seljeseth, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO

Digital lovgivning: Hva er mulighetene? Hva skjer i andre land? Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, UiO

Retorikk og klarspråk
Professor Hans Petter Graver, Institutt for privatrett, UiO

Utdrag fra parallelle sesjoner:

Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy
Ordstyrer: Professor Tarjei Bekkedal, Institutt for privatrett, UiO

Begrepsharmonisering – EU rettens indirekte innflytelse på nasjonal rett Førsteamanuensis Inger Berg Ørstavik, Institutt for privatrett, UiO

Uaktsom ordlyd? Gjennomføringen av e-handelsdirektivet artikkel 14 i et klarspråkperspektiv, advokatfullmektig Tiril Charlotte Sandbekk, Wiersholm

Modelleserteori for rettstekster
Professor Johan Tønnesson

Arbeidet med veileder i godt regelspråk
Seniorrådgiver Anna Senje, Språkrådet

Arbeidet med veilederen Lovteknikk og lovforberedelse, Justisdepartementets lovavdeling

Lovspråk og juristspråk – metoder og verktøy
Ordstyrer: Professor Tarjei Bekkedal, Institutt for privatrett, UiO

Bachelorprogrammet Klart språk – et samarbeid mellom HF og JUS
Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, UiO og førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum, Institutt for offentlig rett, UiO

Jakten på leseren og språket i klarspråkverksted for regelverkskriverne. Fagdirektør Ragnhild Samuelsberg, Barne og Familiedepartementet

Språkets betydning for ressurssvake gruppers rettssikkerhet, spesialrådgiver Sara Eline Grønvold, Redd Barna, tidligere daglig leder Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Barneombudet og advokatfirmaet Staff

Muligheter og fallgruver ved bruk av språklige standarder, Margrete Kilde Nes, NTB Arkitekst

Digitalt språk
Spenninger mellom ønsket om å digitalisere og godt lovspråk
Førsteamanuensis Jon Christian Fløysvik Nordrum

Retorikk og digital formidling
Førsteamanuensis Eirik Vatnøy, Institutt for lingvistikk og nordiske studier, UiO

Hva kjennetegner klart språk i digitale medier
Heidi Bunæs Eklund, NTB Arkitekst

 

 

Påmelding via nettskjema Frist 13. mai

Tid og sted: 4. juni 2019 09:00 – 5. juni 2019 16:30, Gamle festsal i Domus Academica og Professorboligen i Universitetsgaten, Karl Johansgate 47

Detaljer

Start:
4. juni, 2019 kl. 9:00 am
Slutt:
5. juni, 2019 kl. 4:30 pm
Kostnad:
Gratis
Hendelse Kategori:
Hjemmeside:
https://www.jus.uio.no/forskning/prosjekter/klarsprak/arrangementer/konferanser/lovkonferanse/

Arrangører

Det juridiske fakultet
Direktoratet for forvaltning og IKT
Språkrådet

Sted

Domus Academica med Gamle festsal
Karl Johans gate 47
Oslo, Oslo 0162 Norge
+ Google Map
Hjemmeside:
http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/sentrum/se02/