Laster Hendelser

« All Events

  • Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Læreboka og digitale tilleggsressurser – hvordan hindres og skapes sammenheng?

10. mai kl. 1:15 pm

| Gratis

Fredag 10. mai disputerer Ommund Carsten Vareberg ved Institutt
for lingvistiske og nordiske studier over sin avhandling for graden ph.d: Samarbeid og sekvensialitet – transmedial koherens i fem pedagogiske tekstsystemer for norskfaget på Vg1en – om utviklingen av digitale læremidler.

Fra UiOs presentasjon:

Hvordan skapes det sammenheng i læremiddelsystemer som omfatter flere medieplattformer som lærebok og digitale tilleggsressurser? Varebergs avhandling forsøker å svare på dette spørsmålet gjennom tekstanalyser av fem lærebøker for norskfaget på Vg1 med tilhørende nettsteder.

Et utgangspunkt for undersøkelsen er at læremiddelsystemer må støtte læreren i å legge opp undervisningsforløp der læringsressursene kan settes sammen til læringssekvenser som gir faglig fordypning og progresjon.

(…)

De digitale tilleggsressursene gjentar i stor grad stoff fra lærebøkene, både i presentasjoner, repetisjonsspørsmål og kortversjoner. Men dette binder ikke nødvendigvis nettressursene tettere til læreboka. Tvert imot er det en tendens til at oppgaver og spørsmål på nettstedet kan besvares uten at elevene har satt seg inn i det mer nyanserte og presise kunnskapsstoffet fra boka. Dermed undergraves læreboka som kunnskapskilde.

 

Prøveforelesning:
Fredag 10. mai 2019, kl. 10.15, Helga Engs hus, auditorium 2: Digitale læremidler i framtidas skole: muligheter og utfordringer 

Bedømmelseskomité

  • Professor Kjell Lars Berge, Universitetet i Oslo (administrator)
  • Professor Jeppe Bundsgaard, Aarhus universitet (andreopponent)
  • Professor Catharina Nyström Höög, Uppsala universitet (førsteopponent)

Leder av disputas

Instituttleder Piotr Garbacz

Veiledere

  • Johan Tønnesson
  • Susanne Knudsen, Universitetet i Sørøst-Norge

Arrangør

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Sted

Helga Engs hus, auditorium 2